Äänikurssit yhteisöille

Äänivalmennusta ja puhekoulutusta ryhmille Helsingissä ja muualla Suomessa

Miellyttävä puheääni on käyntikortti!

Noin kolmasosa suomalaisista käyttää ääntä työvälineenään. Puheääni on oleellinen työkalu niin yritysjohtajalle, myyjälle, opettajalle, papille kuin terapeutillekin. Miellyttävä ääni herättää luottamusta ja muita myönteisiä tunteita. Vivahteikas äänenkäyttö innostaa asiakkaita ostamaan ja opiskelijoita oppimaan. Eri alojen puhetyöläisillä on spesifejä äänellisiä vaatimuksia. Kouluttajan tulee vakuuttaa äänellään, urheiluohjaajan äänen taas tulee kantaa musiikin ja liikunnasta aiheutuvan melun yli. Yhteistä puhetyöläisille kuitenkin on, että äänen tulee kestää useiden tuntien mittaisia äänellisiä suorituksia. Äänihäiriöt ovat merkittävä sairaspoissaolojen syy. Kun puhetekniikka saadaan kuntoon ja ääniergonomian ja -hygienian merkitys ymmärretään, puhetyöläisen ääni kestää pidempään väsymättä ja äänihäiriöiden riski saadaan minimoitua. Maarit Auran äänikoulutuksissa haetaan taloudellisesti tuotettua, kestävää, kantavaa ääntä huomioiden ammatilliset erityistarpeet. Äänenkäytön harjoittelu voi olla hauskaa ja voimaannuttavaa, ja silti perustua tieteelliseen tutkimustietoon sekä perinteikkääseen äänipedagogiikkaan!

Puheääntä voi muokata toivottuun suuntaan! Äänivalmennuksella voidaan kehittää muun muassa:

-Taloudellista, turvallista äänentuottoa

-Äänenlaatua (puristeinen, vuotoinen, tasapainoinen ”soiva”)

-Äänensävyä (tumma, vaalea, etinen, takainen, tasapainoinen, nasaali jne)

-Puhekorkeutta

-Kantavuutta 

-Voimakkuusvaihteluita

-Puherytmiä

-Artikulaatiota

-Vaivatonta hengittämistä

-Ilmaisua

Katso video siitä, mitä asioita puheäänessä voidaan kehittää

Puhekoulutus yrityksille, äänivalmennus helsinki, äänikoulutus helsinki, puhekoulutus helsinki, äänivalmentaja helsinki, vokologi helsinki, vokologia helsinki, äänivalmennus pääkaupunkiseutu, äänivalmennus, yritysvalmennus,äänikurssi, äänitreeni, äänikoulutus

Tarjolla on:

-Luentoja, joissa perehdytään ihmisäänen toiminnan alkeisiin, puhetekniikan perusteisiin ja äänenhuoltoon

-Valmennuskursseja, joilla harjoitellaan toimivaa puhetekniikkaa ääniharjoitusten ja tekstien avulla

-Valmennuskursseja, joilla haetaan ääneen vakuuttavuutta esimerkiksi äänen voimistamisen, tehottamisen ja erilaisten äänensävyjen keinoin

-Yksilökohtaiset arvioinnit, äänivalmennukset ja esiintymisvalmennukset voidaan sisällyttää osaksi kurssia

-Valmennuksien kestoa, painopistettä ja sisältöä voidaan räätälöidä toiveidenne mukaan!

Esimerkkejä kursseista ja luennoista:

Vokologin asiantuntijaluento puheäänestä

Luennolla perehdytään äänen fysiologiaan, puhetekniikaan perusteisiin ja äänenhuoltoon. Luentoon voidaan sisällyttää ääni- ja hengitysharjoituksia. Kesto 2-3 tuntia sisällön mukaan.

Äänentuoton peruskurssi puhetyöläisille

Kurssin tavoite on tutustua omaan ääneen, lisätä tietoisuutta ääni-instrumentin toiminnasta ja antaa työkaluja äänenhuoltoon, äänen lämmittelyyn, puhetekniikkaan sekä harjoitteluun.

Osaamistavoitteet

Osallistuja tutustuu äänenhuoltoon ja äänihygieniaan. Hän tietää, kuinka äänestä voi huolehtia haastavassakin puhetyössä. Osallistuja saa haltuunsa ääniharjoituksia, jonka avulla voi lämmitellä ääntä ennen pitkää puhesuoritusta. Hän
tuntee äänifysiologian alkeet. Hän tietää, kuinka tuotetaan soiva, kantava ääni, artikuloidaan optimaalisesti ja voimistetaan ääntä turvallisesti.

Teoriaosuus
Äänianatomian ja äänenhuollon perusasioita

Harjoitusosuus
Rentoutus ja verryttely
Hengitysharjoitukset
Äänenlämmittely
Ääniharjoitukset, joiden avulla pyritään mm.
-Optimaaliseen äänentuottoon
-Selkeään artikulaatioon
-Soivaan, kantavaan ”resonoivaan” ääneen
-Turvalliseen äänen voimistamiseen

Carry over
Ääniharjoituksista edetään työssä tarvittaviin teksteihin ja kuviteltuun työtilanteeseen.

Kesto

Kesto sisällön mukaan 3-7 tuntia. Voidaan toteuttaa läsnä tai verkossa. Pidemmällä kurssilla tai jatkokurssilla voidaan keskittyä em. asioiden lisäksi muun muassa puhekorkeuteen, puhenopeuteen, fraseeraukseen / tehotukseen, dynamiikka- ja korkeusvaihteluihin ja ilmaisuun.

Esiintymisvalmennus

Esiintymisvalmennuksessa harjoitellaan esiintymistilannetta, kuten myyntipuheen pitämistä, äänivalmentajan ohjauksessa. Painopiste on äänenkäytössä. Valmentaja huomioi toiveidenne mukaan myös muita esiintymisen osa-alueita, kuten elekieltä ja ilmaisua. Valmennus voidaan toteuttaa joko ryhmässä tai yksityisesti.

Kouluttaja:

Musiikin maisteri, filosofian tohtori vokologian alalta, äänivalmentaja Maarit Aura. Katso lisää ja tutustu esimerkkihinnastoon verkkokaupassa.

Seuraa youtubekanavaani, jossa on puheääneen ja äänihygieniaan keskittyvä soittolista puhetyöläisille!

Leuka jumissa? Kurkkua kiristää?
Tilaa kasvojumppavideo ilmaiseksi! Liityt sähköpostilistalle ja saat laulupostia noin kerran kuukaudessa.
Kasvojen lihasten, erityisesti purentalihasten verryttely ja venyttely voi parantaa huimasti äänellistä suoritusta. Kasvojumpasta on hyötyä sekä laulajille että puhujille.